/se/om_oss.nsf/WebWID/WTB-140604-2257C-CD944?OpenDocument

Valmets innovativa teknik gör biomassa lönsamt

Ett hållbart samhälle skapar utmaningar som kräver nya lösningar. Valmet arbetar med att skapa en innovativ kultur där arbetssätt och miljö leder till kreativa idéer och nya innovationer.

Valmets nya företagsbroschyr

Valmets nya företagsbroschyr är nu tillgänglig. Broschyren ger bland annat en kortfattad introduktion av Valmets väg framåt, våra affärslinjer, vårt utbud och referenser från alla geografiska områden.

Säkerheten är inbyggd

Övergången från manuell avtrådning av massabalar till ett helautomatiskt avtrådnings- och recepthanteringssystem har revolutionerat matningen av upplösaren på InnovioPapers, ett pappersbruk i holländska Nijmegen, genom att maximera säkerheten för operatörerna och öka produktiviteten.